Svenska

INTERNATIONELL INVIT!

VI SES I HAMBACHER-SKOGEN FÖR EN LÅNGHELG MED DISKUSSIONER, WORKSHOPS OCH REVOLT FÖR DJURENS BEFRIELSE!

24-27 SEPTEMBER 2020

Efter månader av dystopisk märklighet och statligt förtryck utan tidigare skådat like – givetvis motiverat av corona – börjar gränserna att öppnas och raseriet att exploderara runt om i världen. Med risk för att ingen radikal anti-speciecistisk träff skulle bli av och bidra till sammandrabbningarna i Europa denna sommar, kände vi behovet av att skapa en samlingspunkt.

Hambacher-skogen är en levande kontaktyta för anti-kapitalism och radikal ekologi på kontinenten – låt oss mötas där för att dela färdigheter och perspektiv på hur vi kan konfrontera mänsklig överordning i den aktuella kontexten. I kontinuitet med de anarkistiska djurbefrielse-träffar som ägt rum i Marseille (2016), Bristol (2017), Bilbao (2018) och Rom (2019), strävar vi efter att sammanföra dem som kämpar sida vid sida med andra djur i en bredare kamp mot alla hierarkier – i en kamp för total befrielse.

En lista över workshops – både praktiska och mer teoretiska – kommer snart att publiceras på vår hemsida. Vi vill också bjuda in er att komma med egna förslag på workshops, antingen under de kommande veckorna eller mer spontant när träffen börjar. Övriga bidrag i form av litteratur, bokbord och annat är också varmt välkomna.

Den här träffen är:
– GRATIS – inklusive vegansk mat under hela träffen
– SJÄLVORGANISERAD – ser du ett jobb är det ditt!
– SQUATTAD – äger rum inom en olaglig markockupation
– MOT ALLA FÖRTRYCK – dra åt helvete om du har rasistiska / sexistiska / heterosexistiska / cis-sexistiska / speciecistiska eller på annat sätt intoleranta åsikter och beteenden
– I EN SKOG – var redo att campa och respektera ekosystemet!

Kontakta oss gärna med frågor, förslag eller vad som helst: forestantispedays@riseup.net

Sprid ordet och håll dig vild!!!