First look at workshops!! / Короткий опис події

Here’s some of the stuff we have so far:

– Speciesism, civilisation, and the end of ideology

– Animal liberation without illusions

– Animal liberation and climate change (hosted by Gemeinsam gegen die Tierindustrie)

– Emergency first aid for other animals

– Introduction to action planning

– Scouting action targets

– Sneak at night / capture the flag

– How to jump fences

– Action climbing

– Lock-picking

– Self-defence

– Film showing + open discussion: Radical Resilience

– Boring legal stuff

We would love to see more proposals for workshops from outside groups! For example interesting skillshares, queer anti-spe stuff, proposals for debates, reports from contexts we don’t hear so much about. As mentioned, we will also be leaving some space for spontaneous proposals.

We’re also thinking of having some live music – so bring instruments if you want to contribute!

Detailed info on e.g. how to get there, what to bring, what to expect will be published on here a couple of weeks before the event.

Until then!

——————————————-
Ось воркшопи, що ми маємо на сьогодні:

– Видова дискримінація, цивілізація та кінець ідеології

– Концепція звільнення тварин, без ілюзій

– Визволення тварин та зміна клімату (організатор – Gemeinsam gegen die Tierindustrie)

– Невідкладна перша допомога іншим тваринам

– Вступ до планування заходів

– Розвідка цілей в яких заплановано заходи

– Capture the flag (Козаки-розбійники)

– Як стрибати через паркани

– Воркшоп з лазіння

– Відкриття замків

– Самооборона

– Показ фільму + відкрита дискусія: Радикальна стійкість

– Нудні юридичні речі

Ми хотіли б бачити більше пропозицій щодо семінарів від інших груп! Наприклад, цікаві обміни навичками, дивні антиспесишистські матеріали, пропозиції для дебатів, доповіді про різні контексти, про які ми не так багато чуємо. Як вже згадувалося, ми також залишимо трохи місця для спонтанних пропозицій.

Ми також любимо живу музику – тож беріть із собою інструменти, якщо хочете зробити свій внесок!

Детальну інформацію про те, як дістатися, що взяти з собою, чого
очікувати, буде опубліковано тут за пару тижнів до події.

Побачимося!

——————————————-
Вот воркшопы, что мы имеем на сегодня:

– Видовая дискриминация, цивилизация и конец идеологии

– Концепция освобождения животных, без иллюзий

– Освобождение животных и изменение климата (организатор – Gemeinsam gegen die Tierindustrie)

– Неотложная первая помощь другим животным

– Вступление к планированию мероприятий

– Разведка целей в которых запланированы мероприятия

– Capture the flag (Казаки-разбойники)

– Как прыгать через заборы

– Воркшоп по лазанью

– Вскрытие замков

– Самооборона

– Показ фильма + открытая дискуссия: Радикальная стойкость

– Скучные юридические вещи

Мы хотели бы видеть больше предложений по проведению семинаров от других групп! Например интересные обмены навыками, антиспесишистские материалы, предложения для дебатов, доклады о различных контекстах, о которых мы не так много слышим. Как уже упоминалось, мы также оставим немного места для спонтанных предложений.

Мы также любим живую музыку – так что берите с собой инструменты, если хотите внести свой вклад!

Подробная информация о том, как добраться, что взять с собой и чего ожидать, будет опубликована здесь за пару недель до события.

Увидимся!